maj 10

Działalność artystyczna, bo za taką uważane jest projektowanie graficzne, zawsze musi coś komunikować. W tym przypadku natomiast jest to tym trudniejsze, że zwykle plakat czy ulotka muszą też do czegoś nakłonić.

Zdanie nie jest wcale łatwe

Projektowanie graficzne to swego rodzaju komunikacja, więc o jej wadze i randze nie muszę chyba nikogo przekonywać. Tworząc kolejne pomysły, realizując kolejne projekty zawsze staram się wywołać emocje, zaangażować odbiorcę czy przekazać istotną informację. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy odbiorcę trudno jest czasami zainteresować czymkolwiek.

Podstawy pozostają niezmienne

Projektowanie bowiem dzisiaj znajduje zastosowanie w reklamie, w prasie, a także na opakowaniach produktów oraz przy wielu innych okazjach. Chociaż jest tak powszechne i można korzystać z wielu narzędzi i coraz bardziej zaawansowanych technologii to jego podstawowe zasady wciąż się nie zmieniają. Dla mnie to wciąż przede wszystkim przestrzeń, którą muszę wypełnić liniami, punktami, odpowiednimi barwami oraz wieloma innymi elementami tak, aby uzyskać harmonijną całość. Pod uwagę zawsze biorę też rytm, symetrię, proporcje, dominantę oraz styczność. 

Przykuć czyjś wzrok, a jeszcze sprawić, że zatrzyma się w codziennym biegu i odczyta to, co chcę przekazać jest nie lada sztuką. Zawsze jednak chętnie podejmuję ten wysiłek, ponieważ daje on wiele satysfakcji.

Brak komentarzy(pole opcjonalne)
(pole opcjonalne)

Moderacja komentarzy w tym serwisie jest aktywna. To oznacza, że twój komentarz nie będzie widoczny na stronie dopóki nie zostanie zaakceptowany przez redaktora.

Zapamiętać informacje o tobie?
Uwaga: Wszystkie znaczniki HTML poza <b> i <i> zostaną usunięte z twojego komentarza. Możesz dodawać linki wpisując po prostu adres URL lub e-mail.